ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

NI4OS-Europe Εργαλεία, από το OpenAIRE- Σειρά σεμιναρίων στις 16, 23 και 30 Μαρτίου 2022

Το ΕΚ “Αθηνά” ως Εθνικός Κόμβος Ανοικτής Πρόσβασης (NOAD) του OpenAIRE στην Ελλάδα και το OpenAIRE στην Κύπρο σε συνέχεια των ενημερωτικών δράσεων  προς την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για σημαντικές πτυχές που αφορούν την Ανοικτή Επιστήμη, οργανώνουν σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NI4OS-Europe. Ο Μάρτιος αφιερώνεται στην παρουσίαση των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του NI4OS-Europe για διάφορες ομάδες που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση πολιτικών και τη βέλτιστη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων, με τρία webinars στις 16, στις 23 και στις 30 Μαρτίου 2022.  


Σκοπός είναι τα Πανεπιστήμια, οι Ερευνητικές Υποδομές και οι Υπηρεσίες Έρευνας να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης και για την υλοποίησή της μέσα από το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης – EOSC. Ομοίως, οι ερευνητές θα υποστηριχθούν στη βέλτιστη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων, με έμφαση σε νομικά ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν διάφορους τύπους πνευματικής παραγωγής (δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό και παράγωγα περιεχόμενα). Το πρώτο μέρος των webinars θα είναι εισαγωγικό στις έννοιες που συνθέτουν το εκάστοτε εργαλείο. Θα ακολουθεί το δεύτερο μέρος με την παρουσίαση του εργαλείου και την χρήση του από το κοινό.


Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα webinars “NI4OS-Europe εργαλεία”, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα παρακολούθησης θα αποσταλεί μια μέρα πριν την πραγματοποίηση του εκάστοτε σεμιναρίου σε όσες/ους έχουν δηλώσει συμμετοχή.   Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα email: Ελλάδα openaire@athenarc.gr (Ελλάδα) και openaire-cy@ucy.ac.cy (Κύπρος)

 NI4OS-Europe Εργαλεία – Πρόγραμμα


License Clearance Tool (LCT): Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την εκκαθάριση της αδειοδότησης παράγωγων έργων

Ημέρα: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ Εισηγήτρια: Παναγιώτα Κολτσίδα Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά Κοινό: Ερευνητές και ερευνητικούς οργανισμούς   Δύο συχνά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο των ερευνητών σχετικά με το περιεχόμενο που παράγουν και κυρίως τη δημιουργία παράγωγων αποτελεσμάτων (π.χ. δεδομένα και πολυμέσα) είναι το ελλιπές νομικό υπόβαθρο σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης και το υψηλό κόστος εκκαθάρισης της αδειοδότησης (license clearance). Το “License Clearance Tool” (LCT) που αναπτύχθηκε από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) υποστηρίζει τους ερευνητές καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες. Το LCT στοχεύει να διευκολύνει και να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν δεδομένα, πολυμέσα, λογισμικό και παράγωγα περιεχόμενα.  


RoP Legal & Ethics Compliance Tool (RoLECT)Ημέρα: Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ Εισηγήτρια: Μαριάννα Κατρακάζη Γλώσσα παρακολούθησης: Ελληνικά Κοινό: Πανεπιστήμια, Ερευνητικές υποδομές, Υπηρεσίες Έρευνας   Μεγάλη πρόκληση στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νέφους για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC) αποτελεί η κατανόηση των νομικών υποχρεώσεων και των ζητημάτων ηθικής που απορρέουν από τους Κανόνες Συμμετοχής (Rules of Participation) στο EOSC. Το εργαλείο «EOSC RoP Legal & Ethics Compliance Tool» (RoLECT) έχει αναπτυχθεί από την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) και απευθύνεται σε επιστημονικές και επαγγελματικές κοινότητες που επιθυμούν να εισάγουν ένα πόρο (πχ. υπηρεσίες ή δεδομένα) στο EOSC οικοσύστημα. Με τη χρήση του εργαλείου αυτού, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα προτού προχωρήσουν στη διαδικασία ανάρτησης του πόρου στο EOSC να επιβεβαιώσουν εάν ο πόρος τους συμμορφώνεται με τις βασικές νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των Κανόνων Συμμετοχής στο EOSC.  


el/events/ni4os-europe-ergaleiaDesigning privacy and repository policies with RePolΗμέρα: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 Ώρα: 10.30 π.μ – 12.00 μ.μ Εισηγητής: Branko Marović Γλώσσα παρακολούθησης: Αγγλικά Κοινό: Πανεπιστήμια, Ερευνητικές υποδομές, Υπηρεσίες Έρευνας   Σε αυτό το σεμινάριο θα δοθούν πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του RePol, ενός διαδικτυακού εργαλείου ανοιχτού κώδικα, που βοηθά τον χρήστη να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια ολοκληρωμένη και σαφή πολιτική αποθετηρίου ή πολιτική απορρήτου για μια διαδικτυακή υπηρεσία. Μέσω ενός οδηγού βήμα προς βήμα και τη συμπλήρωση φορμών, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει ένα εξατομικευμένο έγγραφο πολιτικής σύμφωνα με την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική. Με μια τέτοια πολιτική, ο κάτοχος της υποδομής μπορεί πιο εύκολα να την εναρμονίσει με τις σχετικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και με τα όσα απαιτούνται για την ενσωμάτωση και τη συμπερίληψή της  σε άλλες υποδομές ανοιχτής επιστήμης. Το έγγραφο πολιτικής που προκύπτει από το RePol μπορεί να ληφθεί ως αρχείο XML επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη ερμηνεία των πολιτικών που δημιουργούνται και την εξαγωγή των μεταδεδομένων.  


el/events/ni4os-europe-ergaleiael/events/ni4os-europe-ergaleiaΣύντομα βιογραφικά   Η Παναγιώτα Κολτσίδα είναι μια έμπειρη μηχανικός λογισμικού με μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα μέσω τις συνεργασίες της με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”. Αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά ερευνητικών έργων ως υπεύθυνη τεχνικής διαχείρισης και μηχανικός λογισμικού. Έχει εμπειρία στη διαχείριση όλων των σταδίων ανάπτυξης μιας υποδομής ευρείας κλίμακας, τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνική καθοδήγηση της ανάπτυξής τους. Καθοδηγεί τεχνικά την ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ στην υλοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων των έργων NI4OS-EUROPE, DESIRA, ARSINOE και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της πλατφόρμας παρακολούθησης του ESFRI. Τέλος στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, η διαχείριση δεδομένων και μεταδεδομένων και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για διεπιστημονικές κοινότητες.  

el/events/ni4os-europe-ergaleia Η Μαριάννα Κατρακάζη είναι δικηγόρος- μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με ειδίκευση στη διανοητική ιδιοκτησία και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δίκαιο του Internet και Συστημάτων Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου του Στρασβούργου και έχει λάβει πιστοποίηση ως DPO Executive (TUV Austria). Η Μαριάννα έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και της διανοητικής ιδιοκτησίας. Συμμετέχει στην ομάδα του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ ως νομική εμπειρογνώμων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «NI4OS-Europe»  και παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, την αδειοδότηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τα ανοιχτά δεδομένα.  

Branko Marović received BS, MS and PhD degrees in computer engineering and computer science from the University of Belgrade (UoB), where he is currently the deputy director of the UoB Computer Centre. He also worked at the UCLA Radiology Science Department and taught postgraduate courses at the UoB School of Electrical Engineering. Branko participated in many FP and Horizon projects and was a project manager of the EU funded IPA project that implemented hospital information systems in Serbian 19 hospitals and developed a cross-institutional EHR platform. In NI4OS-Europe, he leads the work package on ORDM standards, processes, tools and certification. In GÉANT, he works on software maturity model and review processes and in Trust and Identity Incubator. His interests include health informatics, IT and research infrastructures, seamless data use and visualization, software and service governance, and privacy protection.

Πηγή άρθρου: https://www.athenarc.gr/

Leave a Comment