ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ONLINE σεμινάριο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων FAIR και EOSC», στο πλαίσιο του έργου HORIZON 2020 NI4OS-Europe 28 &29 Ιανουαρίου 2021

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, διοργανώνουν  στις 28 &29 Ιανουαρίου 2021 το Σεμινάριο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων FAIR και EOSC», στο πλαίσιο του έργου HORIZON 2020 NI4OS-Europe.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών και / ή τελικούς χρήστες γενικών και θεματικών υπηρεσιών και αποθετηρίων δεδομένων με σκοπό να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Open Science Cloud (EOSC).

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μέχρι το τέλος της  εκδήλωσης NI4OS-Europe, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Χρησιμοποιoύν το περιβάλλον προπαραγωγής NI4OS
  • Χρησιμοποιούν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της πύλης EOSC στην καθημερινή τους εργασία
  • Κατανοούν πώς να εφαρμόσουν τις αρχές του FAIR και τη  διαλειτουργικότητα των αποθετηρίων

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ειναι διαθέσιμο εδώ

Για να εγγραφείτε θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας εδώ

Leave a Comment