ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Tο Moodle στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟ MOODLE ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ένα σύνθετο έργο που καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Ως εκ τούτου, τίθενται ερωτήματα όπως, πώς μπορεί να εφαρμοστεί το Moodle σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο για να υποστηρίξει τις καθημερινές δραστηριότητες και ποιες είναι ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών.

Το ΑΠΘ είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας με 42 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και περισσότερα από 150 μεταπτυχιακά προγράμματα που εμπίπτουν σε 11 σχολές. Οι σχολές αυτές εκτείνονται θεματικά από STEM / STEAM, σε ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήμες και επιστήμες υγείας. Επομένως, η κοινότητα δύναται να υπολογίζεται σε χιλιάδες χρήστες με διαφορετικές απαιτήσεις.

ΧΡΗΣΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για τη διευκόλυνση των εργασιών μας, τα συμβαλλόμενα μέλη της πλατφόρμας μπορούν να διαχωριστούν σε 4 χαρακτηριστικά προφίλ, τους φοιτητές, το επιστημονικό προσωπικό, του χρήστες εκτός ΑΠΘ και το διοικητικό προσωπικό. Κάθε ομάδα φέρει συγκεκριμένες ανάγκες που την καθορίζουν

  

εφαρμογή

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του Moodle στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι πολυδιάστατη αναφορικά με το εύρος ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Από την πρώτη χρονιά χρήσης του, το 2014, οι δραστηριότητες είναι αυξανόμενες, λόγω του αυξανόμενου αριθμού προγραμμάτων σπουδών, το νέων εκπαιδευτών και το ενδιαφέρον για διδασκαλία από απόσταση

C:\Users\vasilikik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\001.png

Σχολές όπως η Φιλοσοφική και η Σχολή Θετικών Επιστημών κατέχουν τις πρώτες θέσεις στο πλήθος των μαθημάτων που χρησιμοποιούν το Moodle, αν και η Νομική Σχολή κατέχει την πρώτη θέση στους πιο ενεργούς χρήστες. Το συγκεκριμένο δείγμα ίσως να μην προσδίδει την πλήρη εικόνα, καθώς σε 2 τμήματα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο αλλαγής από τη δική τους πλατφόρμα στην κεντρική (Ιατρική και ΗΜΜΥ).

Εκτός από τις αλλαγές στα φιλοξενηθέντα μαθήματα, η αύξηση αποτυπώνεται και στους χρήστες. Διαχωρίζοντας το ποσοστών των χρηστών στα 4 προφίλ που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το μεγαλύτερο κατέχουν σαφώς οι φοιτητές με ποσοστό 93,9% για το 2018. Ακολουθούν το επιστημονικό προσωπικό με 2.7% και οι χρήστες εκτός ΑΠΘ με 2.5%. Αναφορικά από το 2015 μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 7000.

 

πλατφόρμα

πλατφόρμα και χαρακτηριστικά

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει τρεις βασικές υπηρεσίες, τη διευκόλυνση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας τάξης και τη διεύρυνση προς διαφορετικού τύπου αξιολογήσεις. Κάποια από τα πρόσθετα πέρα των βασικών, που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των υπηρεσιών είναι το Coderunner, Algebra, STACK, BigBlueButton, Plagiarism και HotPotatoes. Επίσης, η πλατφόρμα είναι screen reader friendly για την υποστήριξη ατόμων με προβλήματα όρασης.

Στα προσεχή νέα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας εντάσσεται και η σύνδεση λογαριασμών και αποθετηρίων GApps και Office365, τα οποία ήδη παρέχονται στους ιδρυματικούς λογαριασμούς του ΑΠΘ μέσω των σχετικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι, οι χρήστες θα μπορούν μέσα από ένα λογαριασμό να μοιράζονται μεγάλου όγκου αρχεία και να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες σχετικές με τα ηλεκτρονικά μαθήματα.

 

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

C:\Users\vasilikik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\[MoodleMoot18] Developing the future of HE - Greek Version(6).png

Προσπαθώντας για την οικουμενικότητα των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες στους χρήστες, έχουν ενσωματωθεί στο Moodle ένα πλήθος παροχών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυτές είναι η σύνδεση των ιδρυματικών λογαριασμών ΑΠΘ κεντρικά, η λήψη πληροφοριών από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, η συμβατότητα με το Σύστημα Τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, καθώς και η ενσωμάτωση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Media Server (εικόνα 3). Μέσω της σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών, οι χρήστες πλέον δεν χρειάζεται να πραγματοποιούν μεμονωμένες εγγραφές ανά μάθημα, αλλά εγγράφονται αυτόματα ανάλογα με τη Δήλωση των Μαθημάτων τους. Τέλος, παρέχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης με SSO (Single Sign-On) διευκολύνουμε τους χρήστες χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες πανεπιστημιακούς λογαριασμούς τους χωρίς να δημιουργούν εκ νέου αποκλειστικά για το Moodle.  

χρονική εξέλιξη

Σχετικά με την ιστορία χρήσης της πλατφόρμας, η μετάβαση από το Blackboard στο Moodle πραγματοποιήθηκε το 2014 και ανά τα χρόνια υπήρξαν διάφορα milestones που καθόρισαν τις μετατροπές πάνω στην πλατφόρμα. Το 2017 υπήρξε μια αλματώδη αύξηση στο κοινό και σε συνδυασμό με την εισαγωγή της έκδοσης 3.1, εκσυγχρονίστηκε βασικό μέρος της πλατφόρμας. Το 2018 ο στόχος ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με αναβάθμιση παλαιών και ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων, καθώς και η μετατροπή της πλατφόρμας σε GDPR compliant κατά τη μετάβαση στην 3.5 έκδοση.

 

.C:\Users\vasilikik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EUNIS 2016 FULL HD.mp4_snapshot_00.44.jpg

 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Η αναβάθμιση και η ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων διέπεται από έναν κύκλο εργασιών που σκοπό έχει την ασφαλή, αξιόπιστη και ομαλή ένταξη τους στο κεντρικό περιβάλλον χρήσης. Ο κύκλος συγκροτείται από 4 στάδια: Develop, Stage, In use & Refine. Κατά το πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η ανάπτυξη των δυνατοτήτων. Μετά τη διασφάλιση των επιθυμητών ρυθμίσεων, ακολουθεί η ένταξη σε περιβάλλον πανομοιότυπο με το περιβάλλον παραγωγής. Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιμές, δίνεται στο κοινό προς χρήση. Τέλος, παραλαμβάνεται ανατροφοδότηση από τους χρήστες, αφού το έχουν δοκιμάσει και πραγματοποιείται βελτίωση, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται και ετήσιες εργασίες ασφαλείας για την προστασία της πλατφόρμας ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του Moodle. Επίσης, σε κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιείται ένα πάγωμα, το οποίο μεταφέρεται σε backup και καθαρίζεται η πλατφόρμα για να χρησιμοποιηθεί για τη νέα χρονιά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πέρα της τεχνικής υποστήριξης, η υπηρεσία προσφέρει εκπαίδευση και υποστήριξη πρώτου επιπέδου στη χρήση του Moodle. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται είτε online μέσω οπτικοακουστικού υλικού και οδηγιών είτε με σεμινάρια, workshops και sessions. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 1100 διδάσκοντες και βοηθοί διδασκαλίας και 1700 φοιτητές. Στο πρώτο επίπεδο υποστήριξης χρηστών συγκαταλέγονται η συμβουλευτική σε καλές πρακτικές χρήσης (όπως flipped classroom, engagement), η παρατήρηση των συνηθειών τους, ο εντοπισμός προβλημάτων και αναγκών και η πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή μιας LMS πλατφόρμας στα πλαίσια ενός ιδρύματος αφήνει χώρο για βελτίωση σε υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης παρά τις προκλήσεις και ως εκ τούτου, επιτρέπεται δημιουργία στόχων ανάπτυξης.  Για την απερχόμενη χρονιά, ένας από τους στόχους είναι η βελτίωση όλων των υπάρχοντων δυνατοτήτων, η διεύρυνση της πλατφόρμας προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και η υποστήριξη μαθημάτων MOOC.

 

https://lh3.googleusercontent.com/03Nlp2G4L_qScHGq7BdGREJfFb5KCUojW44q9Kq2__QwF5n5ZKIWNzCKPsPnWnZGRs-283fgBuQrNA2CywGwxIHYW1CzMw6evHF-0KHjyxmkp8eACE9cel7BH_5a2GcsLLY0TY2MqDU https://lh3.googleusercontent.com/zZabEyMykD6aOOR-mOA1_UExhLuAlrK4mtT2c2TPz23zgqCUpDX6fLQpoatoea51QW9loAvo4tTJ297_m2I9m0D7wr06zb026WmUVA9QabPpP6Qw-qTOM0-mt8ghIFwASijn54Ec0uA

 

Άρθρο της Βασιλικής Κάλφα

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3 thoughts on “Tο Moodle στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  1. Καλησπέρα,

    2 άτομα στο κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης και development και 4 άτομα στο κομμάτι της υποστήριξης χρηστών.

Leave a Comment