ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαγωνισμός δημιουργίας ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού από το #SlideWiki

Το SlideWiki διοργανώνει ένα διαγωνισμό OpenCourseWare και προσκαλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και να εισαγάγουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα SlideWiki.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα έχει τη μορφή διαφανειών και θα απευθύνεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική  κατάρτιση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή / και την ανοιχτή εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργούν επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό  με τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση πολλών στοιχείων.

Οι πέντε συμμετέχουσες ομάδες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές σε καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες και θα πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις από την άποψη της ποιότητας του περιεχομένου και του αριθμού των διαφανειών που ορίζονται από τους κριτές θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 500 ευρώ το καθένα. Δεδομένου ότι η εστίαση θα επικεντρωθεί στην ποιότητα και την ποσότητα, οι ομάδες που θα δημιουργήσουν περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και πολλές διαφάνειες, δηλ.> 200, που θα εντυπωσιάσουν τους αναθεωρητές, θα βραβευτούν με το διπλό βραβείο, δηλαδή 1000 ευρώ το καθένα.

Σημαντικές ημερομηνίες για τους συμμετέχοντες (2018):

  • Προθεσμία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού:  5 Νοεμβρίου – 9:00 π.μ
  • Τελική απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης : 5 – 9 Νοεμβρίου.
  • Το χρηματικό έπαθλο θα μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του αρχηγού της ομάδας κάθε νικηφόρας ομάδας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού μπορούν να βρεθούν εδώ: https://slidewiki.eu/2018/06/05/win-your-prize-slidewiki-opencourseware-competition-oecwc2018/

Leave a Comment