ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

8o ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ὁ Ὀργανισμὸς Ἀνοιχτῶν Τεχνολογιῶν ΕΕΛΛAK σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σωματεῖο ‘Φίλοι τῆς Πολυτονικῆς Γραφῆς’ διοργανώνει το 8ο online σεμινάρια πολυτονισμοῦ μὲ ἀνοιχτὲς τεχνολογίες διάρκειας 12 ὡρῶν το ὁποῖο ξεκινά τὴν Δευτέρα 26/4/2021.

Όσοι ἐνδιαφέρονται νὰ παρακολουθήσουν τὸ σεμινάριο μποροῦν νὰ συμπληρώσουν αὐτὴν τὴ φόρμα

  • Δευτέρα 26/4/2021. (18:00-21:00)
    • Στήσιμο Ὑπολογιστῆ & Ἐργαλειοθήκη
    • ι) Ρύθμιση Λειτουργικοῦ Συστήματος γιὰ Ὑποστήριξη Πολυτονικοῦ

ι.α) Linux

ι.β) Windows

ι.γ) Android

ι.δ) Ios

  • ιι) Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου

ιι.α) Linux

ιι.β) Windows

ιι.γ) Android

ιι.δ) Ios

  • ιιι) Ρύθμιση φυλλομετρητή/browsers Mozilla Firefox καὶ λογισμικοῦ Libre Office γιὰ χρήση αὐτόματου πολυτονικοῦ διορθωτῆ
  • Δευτέρα 10/05/2021 18:00-21:00) Θεωρία/Ἐξάσκηση (Διάλεξη μὲ πρακτικὴ τάξης & κατ’οἶκον ἐργασίας)

ι) Εἰσαγωγὴ στὸ Πολυτονικό

ι.α) Γνωριμία μὲ τὰ Στοιχεῖα του (‘Διακριτικά’)

ι.α.ι) Πνεύματα

ι.α.ιι) Τόνοι

ι.α.ιιι) Ὑπογεγραμμένη/Προσγεγραμμένη

ι.α.ιν) Κορωνίδα

ι.β) Ἱστορία τοῦ Πολυτονικοῦ

ι.β.ι) Ἐποχὴ προ-Πολυτονικοῦ

ι.β.ιι) Εἰσαγωγή του

ι.β.ιιι) 20ος αἰώνας

ιι) Διαχωρισμὸς Φωνηέντων/Διφθόγγων

ιι.α) Βραχέα

ιι.β) Μακρά

ιι.γ) Δίχρονα

ιιι) Πρῶτοι βασικοὶ κανόνες

ιν) Παραδείγματα

ν) Ἀποστολὴ κατ’οἶκον ἐργασίας

  • Δευτέρα 17/05/2021 (18:00-21:00) Θεωρία/Ἐξάσκηση (Διάλεξη μὲ πρακτικὴ τάξης & κατ’οἶκον ἐργασίας)

ι) Περισσότεροι κανόνες

ιι) Παραδείγματα

ιιι) Ἀποστολὴ κατ’οἶκον ἐργασίας

  • Δευτέρα 24/05/2021 (18:00-21:00) Πρακτικὴ ἐξάσκηση (Πρακτικὴ τάξης)

ι) Ἐλεύθερο κείμενο δημοτικῆς

ιι) Ἐλεύθερο κείμενο καθαρεύουσας

ιιι) Ἀποστολὴ ‘Βαλιτσάκι Πρώτων Βοηθειῶν Πολυτονιστῶν’

Ὁ Ἀπόστολος Βρανᾶς ἐχει πάνω ἀπὸ 30 χρόνια ἐμπειρία στὴ διδασκαλία, κυρίως τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσας. Ἐνδιαφέρεται γιὰ διάφορα γλωσσικὰ θέματα, ὅπως τὴ μετάφραση, τὸ Πολυτονικὸ, τὴ Γραμμικὴ Γραφὴ Β’ καὶ τὴν παλαιογλωσσολογία. Εἶναι Ἱδρυτικὸ Μέλος τοῦ ὑπο-ἵδρυσιν Σωματείου ‘Φίλοι τῆς Πολυτονικῆς Γραφῆς’.

One thought on “8o ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Leave a Comment