ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ξεκινάει στις 22/03 το MOOC από το BRITEC και το European Schoolnet Academy “A roadmap to citizen science Education”

Το έργο BRITEC, που στοχεύει στην εισαγωγή της έρευνας στις αίθουσες διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων Citizen Science, έχει αναπτύξει ένα μοναδικό διαδικτυακό μάθημα που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση επιστημονικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία STEM.

Το MOOC του έργου BRITEC “A Roadmap to Citizen Science Education” θα παρέχει υλικό και ιστορίες υλοποίησης από καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης στην επιστήμη των πολιτών.

Εξερευνήστε πώς να συνδυάσετε τις δυνάμεις των δασκάλων και των επιστημόνων από τις 22 Μαρτίου 2021!

Η Επιστήμη των Πολιτών είναι ένας σχετικά νέος τρόπος διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών, με την υποστήριξη των απλών πολιτών στη συλλογή και ερμηνεία δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση είναι ένας τρόπος προσέλκυσης των μαθητών σε ερευνητικές πρακτικές, καθώς και δημιουργίας μιας κοινότητας για εκπαιδευτικούς και ερευνητές για ανταλλαγή σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς της έρευνας στην τάξη. Το Citizen Science Education βασίζεται στην υπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί και οι ερευνητές μπορούν να βρουν ένα κοινό έδαφος συζήτησης και να αναπτύξουν πρακτικές που είναι επωφελείς τόσο για τον τομέα της εκπαίδευσης όσο και για τον τομέα της επιστήμης.

Επομένως, αυτό το μάθημα προτείνει μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνητών. Παρέχει πληροφορίες από τη σκοπιά των ερευνητών που έχουν υποστηρίξει εκπαιδευτικούς που αναπτύσσουν σενάρια μάθησης STEM που περιλαμβάνουν επιστημονικές δραστηριότητες που βασίζονται στις ανάγκες ενεργών ερευνητικών έργων. Ο κύριος στόχος αυτού του MOOC είναι να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού και τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν ένα δικό τους σενάριο μάθησης.

BRITEC MOOC

Το MOOC θα αποτελείται από τέσσερις ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα ενισχύει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων εκπαίδευσης των πολιτών στην επιστήμη. Επιπλέον, οι ενότητες θα ασχοληθούν με τον τρόπο εισαγωγής ερευνητικών μεθοδολογιών και δραστηριοτήτων στην τάξη ως τρόπο για την προσέλκυση μαθητών σε θέματα STEM.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BRITEC MOOC A Roadmap to Citizen Science Education” και πληροφορίες εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ στον ιστότοπο του European Schoolnet Academy.

Leave a Comment