ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OpenPublishing Festival | 18-29 Μαΐου

Το Open Publishing Fest αποτελεί μια αποκεντρωμένη δημόσια εκδήλωση η οποία αποσκοπεί στην σύνδεση κοινοτήτων που υποστηρίζουν:
• λογισμικό ανοιχτού κώδικα
• ανοιχτό περιεχόμενο
• ανοιχτές μεθόδους και μοντέλα δημοσίευσης

Ειδικότερα, το Open Publishing Fest αποτελεί μια εκδήλωση διάρκειας 2 εβδομάδων η οποία διεξάγεται το Μάιο με στόχο να αναδείξει μέσω συζητήσεων, επιδείξεων (demos) και εκδηλώσεων (performances) το μονοπάτι για την δημιουργία ενός Ανοιχτού Κόσμου.

Πως μπορούμε λοιπόν να διαμορφώσουμε αυτό το κόσμο; Τι γνώσεις χρειάζονται;

Αν ενδιαφέρεσαι για το ανοιχτό λογισμικό και το ανοιχτό περιεχόμενο, φέτος, θα πραγματοποιηθεί το Open Publishing Fest στις 18-29 Μαΐου!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!
https://openpublishingfest.org

OpenPublisingFestival

Leave a Comment