ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών DigComp 2.2 διαθέσιμο στα ελληνικά

Η ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών DigComp 2.2, που κυκλοφόρησε το 2022 από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πλέον διαθέσιμη για το ελληνικό κοινό από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Η ελληνική έκδοση του DigComp 2.2 (DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens) εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Επίσης, ευθυγραμμίζεται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που αποτελεί την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας.

Στόχος της έκδοσης είναι:

  • να παρέχει κοινή γλώσσα για τον προσδιορισμό και την περιγραφή της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών.
  • να συμβάλει στη διαμόρφωση των απαραίτητων πολιτικών στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και την αγορά εργασίας.
  • να προσφέρει δυνατότητες για εμβάθυνση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας στις καθημερινές επικοινωνίες και συναλλαγές.
  • να συνεισφέρει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • να προωθεί την υιοθέτηση του DigComp 2.2 από οργανισμούς, εκπαιδευτικούς φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης και εργαλείων αυτο-αξιολόγησης για τους πολίτες.

Η παρούσα έκδοση DigComp 2.2 περιλαμβάνει τη μετάφραση και απόδοση στα ελληνικά του επικαιροποιημένου πλαισίου αναφοράς το οποίο παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που βοηθούν τους πολίτες να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση, κριτική ικανότητα και ασφάλεια τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στη νέα έκδοση του DigComp 2.2 συμπεριλαμβάνονται και οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. H αγγλική έκδοση του JRC για το DigComp 2.2 είναι διαθέσιμη εδώ.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συμμετείχε ενεργά στην απόδοση του DigComp 2.2 στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης, το ΕΚΤ δημοσίευσε το προηγούμενο διάστημα στα ελληνικά, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg), συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το επόμενο διάστημα, το ΕΚΤ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (The European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu).

Οι εκδόσεις των ευρωπαϊκών πλαισίων αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα εντάσσονται στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στην ευρύτερη στρατηγική του οργανισμού για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και υποδομών για τη διάχυση έγκριτης γνώσης. Η κυκλοφορία και των τριών πλαισίων αναφοράς στα ελληνικά αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας για την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr

Leave a Comment