ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός της δράσης Διαδικτυακών Μαθημάτων “Παιδαγωγική αξιοποίηση του Fossbot στο σχολείο”

H ΕΕΛΛΑΚ (https://eellak.gr) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση ( www.onassis.org ), στο πλαίσιο της προώθησης των ανοιχτών τεχνολογιών υλοποίησε δύο διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα:

  • Αξιοποίηση του Fossbot – Για το Δημοτικό και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου
  • Αξιοποίηση του Fossbot – Για το Νηπιαγωγείο

Το FOSSBot ( https://github.com/eellak/fossbot ) είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΛΛΑΚ και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, και αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση που υποστηρίζεται από την Ελληνική Κοινότητα για τον Ανοικτό Κώδικα και τις Ανοικτές Τεχνολογίες.

Το FOSSBot ανήκει στην κατηγορία DIY (Do It Yourself), καθώς μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί και από άλλους πέρα από τους δημιουργούς του ή ακόμα η διαδικασία αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης μπορεί να αποτελέσει κομμάτι εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του σχολείου. Αυτό είναι εφικτό, καθώς το FOSSBot είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρονικά υλικά που μπορούν να βρεθούν εύκολα στο εμπόριο με χαμηλό κόστος ενώ τα πλαστικά μέρη είναι εύκολα εκτυπώσιμα σε 3D εκτυπωτές.

1. Οργάνωση και Υλοποίηση Σεμιναρίων

Οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης https://elearn.ellak.gr/, ενώ υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας της Πρακτικής των εκπαιδευτικών της ΕΕΛΛΑΚ, με τη χρήση εργαλείων όπως forum, chat, μηνύματα μέσω Moodle, email και τηλεδιάσκεψη.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά και τα σεμινάρια ήταν δωρεάν για τους επιμορφούμενους.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια είχαν διάρκεια 65 ωρών το καθένα.

Κάθε εβδομάδα «άνοιγε» το υλικό μιας καινούργιας διδακτικής ενότητας και απαιτούνται από τους συμμετέχοντες η υποβολή δραστηριοτήτων σχετικών με την αντίστοιχη ενότητα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε διαδικτυακού μαθήματος, η οποία συνίσταται στην επιτυχή υποβολή του 70% των εργασιών, κάθε εκπαιδευόμενος θα πάρει την βεβαίωση παρακολούθησής του.

Το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μόνιμα διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευόμενους στο https://elearn.ellak.gr/.

Τα διαδικτυακά μαθήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τεχνικών και μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στο μάθημα “Αξιοποίηση του Fossbot – Για το Δημοτικό και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου”, είχαν εγγραφεί 335 εκπαιδευτικοί και το παρακολούθησαν επιτυχώς 144.

Στο μάθημα “ Αξιοποίηση του Fossbot – Για το Νηπιαγωγείο” είχαν εγγραφεί 204 εκπαιδευτικοί και το παρακολούθησαν επιτυχώς 141.

Αυτήν τη στιγμή υλοποιείται ένα ακόμη σεμινάριο με θέμα: “Εκτύπωση και συναρμολόγηση του Foosbot” το οποίο παρακολουθούν 85 εκπαιδευτικοί και στόχο έχει να μάθουν να εκτυπώνουν σε 3d εκτυπωτή και να συναρμολογούν το Fossbot .

Την σχολική χρονιά 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί ο 2ος κύκλος σεμιναρίων.

2. Αξιολόγηση

Τα σεμινάρια αξιολόγησαν περισσότεροι από 211 εκπαιδευτικοί με πολύ καλά αποτελέσματα. Η τελική αξιολόγηση υλοποιήθηκε μέσω ερωτηματολόγιου όπου οι επιμορφούμενοι αξιολόγησαν την πλατφόρμα, το υλικό, τους επιμορφωτές, τα σεμινάρια, τον τρόπο διδασκαλίας, τα κανάλια επικοινωνίας κτλ..

Δείτε παρακάτω μερικές απαντήσεις από την αξιολόγηση.

Σεμινάριο ” Fossbot – Για το Νηπιαγωγείο ” | Τελική αξιολόγηση περιόδου 2022-23

Σεμινάριο ” Fossbot – Για το Δημοτικό και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου ” | Τελική αξιολόγηση περιόδου 2022-23

Leave a Comment