ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός του workshop για το SpaceEU Project του European Schoolnet

SpaceEU Project

H ΕΕΛΛΑΚ επιλέχθηκε από το European Schoolnet ως ένα από τα 10 Ευρωπαϊκά Teacher Training Institutes που θα συμμετέχουν στο Space EU project.

Το έργο SpaceEU θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μια σειρά δραστηριοτήτων διαστημικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν τον ενθουσιασμό που πηγάζει από την θεματολογία για να εμπνεύσουν τους νέους σε διαστημικά αντικείμενα και να τους ενθαρρύνουν να επιλέξουν μια σταδιοδρομία στην επιστήμη και την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα και ομάδες που επηρεάζουν και στηρίζουν τους νέους σε όλη τη σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην τόνωση του ενδιαφέροντος των κοριτσιών και των μειονοτήτων, καθώς και στην προσέγγιση των παιδιών σε μειονεκτούσες κοινότητες, όπου πολλά από τα υπάρχοντα ταλέντα δεν αναπτύσσονται. Το SpaceEU, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Leiden, αξιοποιεί τους υφιστάμενους πόρους, τις εμπειρίες έργων και τις βέλτιστες πρακτικές από το εκτεταμένο δίκτυο του εκπαίδευσης STEM. Προηγούμενα έργα έφτασαν μεταξύ του 2011 και 2017 σε περισσότερους από 550.000 μαθητές, ενώ οδήγησαν σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς πόρους που σχετίζονται με το διάστημα και χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 15.000 εκπαιδευτικούς.

Για αυτό τον σκοπό διενεργήθηκε στις αρχές Απριλίου ένα workshop στους χώρους του European Schoolnet στις Βρυξέλες με εκπρόσωπους όλων των Ινστιτούτων. Tο European Schoolnet (EUN) είναι ένας οργανισμός με μέλη τα 34 υπουργεία των χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης μεταξύ των οποίων και το δικό μας, φιλικά προσκείμενος σε ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Σε αυτό το workshop είχα την ευτυχία, να συμμετέχω εκπροσωπώντας την ΕΕΛΛΑΚ, μετά από το αντίστοιχο κάλεσμα που έγινε.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου εργαστηρίου συν-δημιουργήθηκαν, με την υποστήριξη του EUN και των εταίρων, ενδεικτικά προγράμματα εφαρμογής για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιοποιώντας τους πόρους από το project EU Space Awareness, από πόρους της ESA αλλά και των Scientix.

Οι παραγόμενες μεθοδολογίες θα χρησιμοποιηθούν ώστε να οργανωθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα ενθαρρύνει :

1. Εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα διαστημικής εκπαίδευσης που θα εστιάζουν στο διαστημικό περιεχόμενο και την προώθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας που σχετίζεται με το διάστημα,

2. Την χρήση του διαστήματος ως μέσου εκπαίδευσης για την προώθηση και αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων (ιδίως κοριτσιών, μειονοτήτων και μειονεκτικών ομάδων) στην εκπαίδευση STEM και σε αντίστοιχες σταδιοδρομίες.

Για τον ως άνω σκοπό θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα νέο κάλεσμα για την συγκρότησης της ομάδας επιμέλειας υλικού επιμόρφωσης.

Τσιαστούδης Δημήτριος

PhD.c. Auth

Πε04.01 Φυσικός

Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο

Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος

Leave a Comment