ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Webinar για τις δυνατότητες OER του SlideWiki την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Οι παρουσιάσεις έχουν γίνει απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, είτε στο σχολείο, είτε στο πανεπιστήμιο είτε στην εργασία. Το πρόγραμμα SlideWiki, το οποίο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020 Research and Innovation, ξεκίνησε το 2016 με δεκαεπτά εταίρους από την Ευρώπη και τη Βραζιλία χρησιμοποιώντας τη βραβευμένη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα SlideWiki ως βάση και με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης πλατφόρμας προσβάσιμης μάθησης και διδασκαλίας .

Στην πλατφόρμα SlideWiki, μπορούν όλοι οι χρήστες να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν, να ενημερωθούν, να τροποποιήσουν και να μοιραστούν  από κοινού παρουσιάσεις,  ανοικτά υλικά διδασκαλίας και εκμάθησης, δηλ. Open Educational Resources (OER). Επιπλέον, το SlideWiki είναι μια πλατφόρμα OpenCourseWare για την κοινή χρήση  διαφανειών σύμφωνα με τις αρχές δεδομένων FAIR.

Στα πλαίσια της νέας έκδοσης της πλατφόρμας του SlideWiki θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 από τις 2:00 μ.μ. – 4:00 μμ CEST webinar παρουσίασης της πλατφόρμας. Για να παρακολουθήσετε το webinar μπορείτε να  εγγραφείτε εδώ να κρατήσετε την θέση σας.

Τα χαρακτηριστικά του SlideWiki περιλαμβάνουν τη δημιουργία online διαφανειών, την επαναχρησιμοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιεχομένου με την αντιγραφή και το συνδυασμό, τη συνεργασία με άλλους συγγραφείς,  συναδέλφους και  μαθητές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα κοινότητες ανταλλαγής γνώσεων.

Σε αυτό το webinar, ο Δρ. Abi James θα εξηγήσει πώς η χρήση της πλατφόρμας SlideWiki επιτρέπει την επανάχρηση  ανοιχτού περιεχομένου, που δημιουργήθηκε αρχικά για μαθήματα MOOC, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές συνθήκες μάθησης. Επιπλέον, ο κ. Klaas Andries de Graaf θα παρουσιάσει μερικά από τα χαρακτηριστικά του SlideWiki που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν εκ νέου εκπαιδευτικό υλικό.

Leave a Comment