ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Απολογισμός Α’ φάσης του «Junior Coding Academy» από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Tο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συνεργασία με τον  Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό IntermediaKT σ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος Junior Coding Academy για την υποστήριξη προγραμματισμού scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων Arduino.

Το πρόγραμμα αφορούσε μαθητές από 10 έως 16 ετών, σε όλη την Ελλάδα, από διάφορα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς και από απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές με λιγότερες ευκαιρίες ενασχόλησης με την τεχνολογία. Στο πρόγραμμα συμμετείχε ένα μεγάλο ποσοστό κοριτσιών αλλά και μαθητών από διαφορετικές εθνικότητες.

Στόχος του προγράμματος ήταν η υποβοήθηση των μαθητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού και ρομποτικής, καθώς και την απόκτιση τεχνολογικών βάσεων, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η διδασκαλία των μαθητών πραγματοποιήθηκε μέσω τρίωρων διδακτικών παρεμβάσεων των διδασκόντων καθηγητών στους στα σχολεία.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε και προσφέρθηκε ένα σύνολο μαθημάτων (Εισαγωγή στο Scratch, Παιγνίδια με το Scratch, Block & Arduino) με το εκπαιδευτικό υλικό να είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητά να μελετήσουν το υλικό εξ αποστάσεως και στη συνέχεια να επιμορφώσουν τους μαθητές τους στις σχολικές εργαστηριακές αίθουσες.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος συμμετείχαν 19 σχολεία (8 δημοτικά, 5 γυμνάσια και 6 λύκεια) με 602 μαθητές, εκ των οποίων 304 ήταν κορίτσια και 62 ήταν μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων. Θα ακολουθήσει επόμενη φάση εκπαίδευσης καθηγητών και μαθητών με τη συμμετοχή περισσότερων σχολείων. Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ημερίδα κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, θα βραβευτούν τα καλύτερα έργα των μαθητών και θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο παρουσίασης των τεχνολογικών εργαλείων του προγράμματος.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Βασίλειος Σ. Βερύκιος, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Google, στο πλαίσιο των βραβείων Google RISE 2016, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τους οργανισμούς άτυπης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο οι οποίοι προωθούν την πληροφορική σε νέους μαθητές προ πανεπιστημιακών σπουδών που παραδοσιακά υπο-εκπροσωπούνται στον τομέα της Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του εκπαιδευτικού προγράμματος (juniorcodingacademy.gr), της InterMediaKT (intermediakt.org) και του ΕΕΥΕΜ (eeyem.eap.gr).

Ομάδα εκτέλεσης έργου: Πάνος Αντωνόπουλος (panos.antonopoulos@intermediakt.org), Γρηγόρης Αρχιμανδρίτης (greg.archimandritis@intermediakt.org), Βασίλειος Σ. Βερύκιος (verykios@eap.gr), Χριστόφορος Καραχρήστος (karachrist@eap.gr), Φώτης Λαζαρίνης (flazarinis@gmail.com), Μαριάννα Σταμάτη (marianne@eap.gr), Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος (estavrop@eap.gr).

Leave a Comment