ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα στην Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Βορείου Ιρλανδίας

Το Υπουργείο Οικονομικών της Βορείου Ιρλανδίας  ξεκίνησε την  υποστήριξη μιας προσπάθειας, που ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων ανοιχτών δεδομένων στον τομέα της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια OpenDataNI Challenge – Χρήση Ανοιχτών δεδομένων στην Εκπαίδευση” (ODNI4EDU), ξεκίνησε επίσημα στις 14 Ιουνίου,  και έχει σαν στόχο να βραβεύσει δύο εφαρμογές ή εκπαιδευτικά εργαλεία ή  πόρους που κάνουν χρήση τουλάχιστον ενός συνόλου δεδομένων που δημοσιεύεται στην πύλη OpendataNI.

2016-06-14-140539.615839OpenData-competition-2016-twitter

Τα εργαλεία και οι πόροι που θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια του Challenge πρέπει να απευθύνονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και πρέπει να είναι ανοικτά και προσβάσιμα στα σχολεία. «Η πρόταση έχει σκόπιμα ευρύ χαρακτήρα,  για να εμφανιστούν λύσεις ανοιχτών δεδομένων για την παροχή πλούσιους πόρων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών,  όπως  περιβαλλοντικά, κοινωνικά και γεωγραφικά θέματα, καθώς και τα μαθηματικά,  ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.», δηλώνει το Υπουργείο.

Αυτή η προσπάθεια,  είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής που ξεκίνησε από την κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας γύρω από τα Ανοιχτά δεδομένα. Στο σχέδιο της για την περίοδο 2015 – 2018, η διοίκηση θέλει να δημιουργήσει μια “ανοιχτή εξ ορισμού” κουλτούρα σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση  ανοιχτών δεδομένων θα γίνει  μέρος  της καθημερινότητας”.

Ακόμα το το σχέδιο της κυβέρνησης  της Βορείου Ιρλανδίας τονίζει: “Αυτό θα περιλαμβάνει όχι μόνο την τεχνολογία και ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα του δημόσιου τομέα, αλλά και τη διακυβέρνηση και την εμπλοκή με οργανισμούς μη δημοσίου τομέα και των πολιτών που επιθυμούν να καταναλώνουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα” .

 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment