ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LangOER: Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για εκπαιδευτικούς

Μια ακόμα πηγή μπορούν να βρουν οι εκπαιδευτικοί ελεύθερα διδακτικούς πόρους τους οποίους μπορούν να μοιραστούν με άλλους, να προσαρμόσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα είναι η συλλογή LangOER
image_gallery

Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources) (OER) είναι εκπαιδευτικά υλικά που αποτελούν κοινό κτήμα ή διατίθενται με ανοιχτή άδεια χρήσης. Το LangOER είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που επιδιώκει να βελτιώσει τη διδασκαλία και μάθηση των λιγότερο χρησιμοποιούμενων γλωσσών μέσω των OER.

Το έργο προσφέρει ποικίλους πόρους που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν OER στην εκπαίδευση στο εκάστοτε τοπικό πλαίσιο. Το εγχειρίδιο “Going open with LangOER” περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για να βρουν, να αποδώσουν και να προσδιορίσουν εκ νέου τον στόχο ανάλογων υλικών. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τους συναφείς διαδικτυακούς ανοιχτούς κύκλους επιμορφωτικών μαθημάτων στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Λετονικά (Latgalian), Σουηδικά, Λιθουανικά, Ελληνικά, Φρισιανά.

Η συλλογή LangOER προσφέρει 90 OER στις βασικές γλώσσες του έργου (Ελληνικά, Σουηδικά, Λετονικά/Latgalian, Λιθουανικά και Πολωνικά), που δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις. Τα διαδικτυακά υλικά κυμαίνονται από memes, book trailers (περιγραφές βιβλίων) και πρακτικές μέχρι μαθήματα βασισμένα στο TedX, και μπορούν να προσαρμοστούν και να επαναχρησιμοποηθούν ελεύθερα από τον καθένα. Αν διδάσκετε γλώσσες και θέλετε να μάθετε περισσότερα για δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους για να χρησιμοποιήσετε κατά τη διδασκαλία σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του LangOER.

Πηγή άρθρου: https://www.etwinning.net

Leave a Comment