ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών πόρων + Σχέδιο Δράσης OER της Λιουμπλιάνα 2017

30 υπουργοί παιδείας και 690 μέλη της ανοικτής εκπαιδευτικής κοινότητας από 111 κράτη, συναντήθηκαν στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας για το  2ο Παγκόσμιο Συνέδριο OER με στόχο την ενσωμάτωση της ανοιχτής εκπαίδευσης για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων του SDG4 των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από το πρόγραμμα των 3 ημερών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν 21 πρόθετες συναντήσεις με παρουσιάσεις σχετικά με  τη τεχνητή νοημοσύνη, τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τα περιφερειακά δίκτυα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων OER.

Σχέδιο Δράσης OER της Λιουμπλιάνα 2017

Το συνέδριο αυτό πραγματοποιήθηκε μετά από έξι περιφερειακές διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετείχαν 257 συμμετέχοντες από 105 χώρες και πέντε χρόνια μετά το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο OER, όπου τα κράτη μέλη της UNESCO ενέκριναν ομόφωνα τη 2012  Διακύρηξη του Παρισιού για τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους

Το θέμα του 2ου συνεδρίου: “OER for Inclusive and Equitable Quality Education: From Commitment to Action” – ήταν ένα κάλεσμα στις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με την παγκόσμια ανοιχτή εκπαιδευτική κοινότητα, υιοθετήθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Δράσης OER της Λιουμπλιάνα 2017 (Αγγλικά / Γαλλικά). Οι Υπουργοί που συμμετείχαν στη συνάντηση υποστήριξαν αυτή την έκκληση για δράση με μια κοινή δήλωση των Υπουργών (αγγλικά / γαλλικά).

Το σχέδιο δράσης OER της Λιουμπλιάνα για το 2017 επικεντρώνεται σε πέντε τομείς κυβερνητικών δράσεων:

1. Δημιουργία της ικανότητας των χρηστών να βρίσκουν, να επαναχρησιμοποιούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
2. Γλωσσικά και πολιτιστικά θέματα
3. Εξασφάλιση ίσης και δίκαιης πρόσβασης σε ποιοτικούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
4. Ανάπτυξη μοντέλων βιωσιμότητας
5. Ανάπτυξη υποστηρικτικών πολιτικών

Τώρα όμως είναι η στιγμή για τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν την αναθεώρηση των εθνικών στόχων της εκπαίδευσης και των στόχων SDG4  και να ερευνήσουν εάν οι υφιστάμενες δομές χρηματοδότησης και προμηθειών τους είναι βελτιστοποιημένες για να ενσωματώσουν την ανοιχτή εκπαίδευση. Τώρα είναι η ώρα οι εθνικές κυβερνήσεις να δράσουν:

  • Οι εκπαιδευτικοί πόροι που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο πρέπει να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως πόροι με ανοικτή άδειες άδειες χρήσης,
  • Τα δημόσια ιδρύματα θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εκπαιδευτικούς πόρους που αγοράζουν από πωλητές (για να τους επιτρέπεται να μοιράζονται αυτούς τους πόρους με ανοικτές άδειες)
  • Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να υποστηρίζουν και να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν, να ενημερώνουν και να μοιράζονται Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.
  • Οι υποδομές ΤΠΕ που αναπτύσσονται και συντηρούνται από δημόσια χρήματα. θα πρέπει να υποστηρίζουν όλους τους εκπαιδευόμενους.

Πηγή άρθρου:https://creativecommons.org

Leave a Comment